SpäťÚvod / Technológie

Technológie

Fassi má vlastný vývoj a množstvo patentov na zlepšenie výkonu a niektoré vybrané technológie Vám prinášame popísané podrobne.

Elektronický obmedzovač zdvihového momentu FX500

Elektronický obmedzovač

Jednou zo silných stránok technológií FASSI je aplikácia elektronických bezpečnostných riadiacich systémov vlastnej rady žeriavov rovnako ako nepretržitý výskum a vývoj...

Hydraulické rameno JIB

FASSI ponúka široký výber prídavných hydraulických ramien (fly-jib, alebo len jib) pre vlastné žeriavy začínajúc modelom hydraulického žeriava F65A (6tm). Možnou...

Fassi - únavové skúšky

Už dlho sa na trhu pozerá na Fassi žeriavy ako na veľmi robustné, s konštrukčnými prvkami s veľmi vysokou kvalitou. Táto veľmi dobre známa charakteristika neprišla odnikiaľ; v skutočnosti už...

XP zariadenie

XP zariadenie

XP zariadenie vyvinuté v oddelení výskumu a vývoja vo Fassi umožňuje extra výkon žeriavu pre využitie v najzložitejších a najproblematickejších pracovných...

FASSI RCH Evolution diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie RCH

Nové RCH rádiové diaľkové ovládanie vyvinuté vo FASSI je bezpochybne technologicky najvyspelejším a najpokrokovejším rádiovým ovládacím...

Digitálny rozvádzač FASSI D900

Digitálny rozvádzač D900

S novým rozvádzačom D900 začína Fassi novú éru aplikácie plne multifunkčného digitálneho rozvádzača pre hydraulické nakladacie žeriavy. Elektronika s jej...

Grafický zobrazovací panel

GV - grafický zobrazovací panel (graphic visualizer) je inovovaný užívateľský panel, ktorý sprostredkováva všetky informácie o práci žeriavu jasným spôsobom...

Periférne senzory

Obsluha elektroniky, bezpečnosť a softvérové ovládanie funkcií žeriavu, účelné ovládanie programov pre rôzne modely hydraulických žeriavov a ich inštalácia vyžaduje...

Fassi - záverečné testy

FASSI výrobné operácie nadväzujú na 'organizované' logické procesy, v ktorých nie je nič ponechané na náhodu, a ktoré majú jasne definované postupy vo...

Ovládanie z plošiny žeriavu

Pri hydraulických žeriavoch FASSI od modelov F65A do F235AXP pri sérii XS je možné vybrať si ako príplatkovú výbavu ovládanie z plošiny. Plošina je inštalovaná v mieste,...

Vysúvanie trámca podpier

Vo Fassi sa obzvlášť zvažovali všetky prvky tvoriace súčasť spojenia žeriavu s podvozkom, tak aby vyhovovali norme EN12999. Špeciálne sa brali do úvahy riziká, ktoré by mohli...

Stráženie výšky žeriavu

Z pohľadu bezpečnosti prevádzky v podmienkach prepravy automobilu so žeriavom je potrebné zvážiť potenciálne nebezpečenstvo súvisiace s celkovou maximálnou výškou. Cestná...