Nové modely F95B.0 – F105B.0 e-active

Nové modely F95B.0 – F105B.0 e-active
Týmto by sme vás radi informovali, že sme vyvinuli nové modely F95B.0 a F105B.0
(s funkciou XP) ako náhradu modelu F95A.0 a F105A.0 e-active.
 
Inovácie zavedené s novými modelmi vzhľadom na predchádzajúce verzie 'A' sú:
 
 
Dostupnosť hydraulických výsuvov aj pre super – extra výsuvy priečnikov podpier;
 
Väčší rozmer medzi  plne vysunutými podpernými nohami na HŽ 
 
pre “extra” (z 4635mm na nový rozmer 4915mm
pre „super – extra“ (z 5465mm na nový ropzmer 5605mm);
 
ovládanie podpier manuálne aj diaľkovým ovládaním;
 
zavedenie nového deviátora DV024 žeriav/podpiery s obojstranným pozemným ovládaním;