Využitie inovácií Fassi Techno Chips

Využitie inovácií Fassi Techno Chips

Fassi vyrába svoje žeriavy s inovatívnou sériou technológií, ktoré poznáme ako Techno Chips. Každý z týchto chipov zodpovedá ikone, ktorá identifikuje technologické funkcie. Tieto ikony nájdete vo všetkých dokumentoch Fassi a sú umiestňované aj na tele žeriavov. 

Pozrite si nové video, ktoré názorne zobrazuje využitie všetkých inovácií Techno Chips.