Elektronická faktúra

Vážený obchodný partner,

dovoľte navrhnúť Vám zasielanie faktúr vo forme PDF v elektronickej podobe, ktorá spĺňa všetky podmienky platných právnych noriem.

V prípade Vášho súhlasu s uvedenou formou fakturácie, prosím vyplňte formulár „Súhlas s elektronickým zasielaním faktúry'.

Vyplnený a podpísaný formulár nám môžete zaslať nasledovne:

  • elektronicky na e - mailovú adresu: ekonom@everlift.sk
  • poštou na adresu: EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

Zároveň Vás chcem informovať, že od 01.01.2017 zaviedla naša spoločnosť spoplatnenie zasielania faktúr v papierovej podobe. Spoplatnenie poštovného sa netýka osobitného zasielania príloh (napr. revízne správy, preukazy...) ak má Vaša spoločnosť podpísaný tento súhlas.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že týmto krokom spoločne prispejeme k zlepšeniu nášho životného prostredia.

S úctou


Ing. Róbert Paluš
konateľ

Súbory na stiahnutie
Stiahnuťelektronicke-zasielanie-faktur_formular.pdf (456 kB)
Súhlas s elektronickým zasielaním FA