Drapáky s výmennými čeľusťami

Drapáky s výmennými čeľusťami

Osobitnou skupinou sú špeciálne drapáky, u ktorých je možné vymeniť rôzne druhy čeľustí na rôzne úkony tak, ako si to vyžaduje druh materiálu či situácia pri nakladaní. Sú užitočným príslušenstvom pre všetkých tých, ktorí potrebujú iný druh drapáku síce pravidelne, ale iba v určitých situáciách, zatiaľ čo väčšinou využívajú jeden druh drapáku. 

Kontaktný formulár

(viac informácií )