Zariadenia pre železničné žeriavy

Zariadenia pre železničné žeriavy

Hydraulické žeriavy nachádzajú využitie v mnohých rôznych sektoroch a môžu byť inštalované na rôznych dopravných prostriedkoch.

Jedna zo 'zvláštnych' aplikácií je montáž žeriavu na dopravné prostriedky pre údržbu železníc (vagóny, lokomotívy, nákladiaky s dvojitým systémom dopravy, ktoré môžu byť použité na ceste aj koľajniciach).

 

Montáž žeriavu na dopravné prostriedky pre údržbu železníc Š peciálne zariadenie pre železničné žeriavy


Pre tento spôsob inštalácie sú požadované a namontované niektoré prídavné zariadenia, ktoré nie sú zvyčajne požadované pre štandardné žeriavy s hydraulickou rukou jazdiace po cestách. Účelom týchto zariadení je zabrániť použitie žeriavu na strane koľají, kde prebieha aktívna doprava a ochrániť ho pred možným kontaktom s trolejmi.

 


Výber pracovného priestoru je ručne vykonaný kľúčovým prepínačom (viď. obrázok vedľa).Pracovné pozície železničného žeriavu

Schematicky sú zobrazené dve možné pracovné pozície žeriavu.

Kľúčový prepínač v pozícii 0: žeriav môže byť použitý v celom rozsahu otoče (360 °)

Kľúčový prepínač v pozícii L: žeriav sa môže otáčať iba na ľavej strane (L = ľavý = sektor A) až k protiľahlému vonkajšiemu obrysu vozidla.

Kľúčový prepínač v pozícii R: žeriav sa môže otáčať iba na pravej strane (R = pravý = sektor B) až protiľahlému vonkajšiemu obrysu vozidla.

 

 

Pracovné sektory sú definované zdvojenými bezkontaktnými koncovými spínačmi a kovovým pásikom


Pracovné sektory sú definované zdvojenými bezkontaktnými koncovými spínačmi a kovovým pásikom, jedna dvojica pre každý pracovný sektor.
 

Zdvojené bezkontaktné koncové spínače pracovný sektor špeciálneho zariadenia

 

elektronický systém žeriavu
Identifikácia skutočného otáčania na základe výberu kľúčovým voličom sa uskutočňuje prostredníctvom mikrospínačov, ktoré sú namontované priamo na rozvádzači a spojené s elektronickým systémom žeriavu, ak je tento vybavený elektronickým systémom FX000, FX500 alebo FX 800 (v tom prípade sa objaví správa 'STOP ROTATION' na diaľkovo rádiovom ovládaní alebo na paneli užívateľa pri dosiahnutí koncovej polohy otáčania).


Viac informácií o diaľkovo rádiovom ovládaní si môžete prečítať v našich článkoch, spracovaných v kategórii 'technológie'.


Pre zabránenie kontaktu s výškovým elektrickým vedením (trolejov) je žeriav vybavený zariadením obmedzujúcim pracovný zdvih. Zariadenie sa skladá z mikrospínača (v prípade potreby zvýšenej bezpečnosti sa inštalujú dva koncové spínače), ktorý je namontovaný na stĺpe a je spínaný dorazom upevneným na hlavnom ramene. Poloha dorazu je nastaviteľná tak, aby mohol byť nastavený požadovaný uhol, pri ktorom je aktivovaný koncový spínač a následne zastavený zdvih ramena. Nastavenie musí byť vykonávané s plne vysunutými teleskopickými výložníkmi (a aktivovaným systémom prelink, ak je hydraulická ruka touto funkciou vybavená).


 

zariadenie obmedzujúce pracovný zdvih mikrospínač zariadenia obmedzujúceho pracovný zdvih

 

Výhody pre užívateľa

  • Vyhradené bezpečnostné zariadenia pre použitie žeriavu v prípade jeho inštalácie na železničnom dopravnom prostriedku.
  • Vďaka prítomnosti zdvojeného kontrolného systému otáčania je možné použiť väčšinu pracovného priestoru až po vonkajšiu obrysovú čiaru (nielen stredovú po os dopravného prostriedku).