F260 s košom pod mostom

F260 s košom pod mostom

Náš zákazník prišiel s neobvyklou požiadavkou, ktorá vyplývala z jeho dennodennej praxe. Údržbové aktivity jeho pracovníkov na mostných konštrukciách si vyžadovali prístup ku pilierom, ktoré držali most v prostredí, kde nebolo možné bezpečne sa spolu s náradím a pracovnými prostriedkami dostať na miesto výkonu práce. Použitie vysokozdvižnej pracovnej plošiny bolo nemožné najmä kvôli zošikmeným brehom podmostného terénu. Zákazník teda prišiel s myšlienkou, dostať sa pod most pomocou zalomenia hydraulickej ruky, ktorá sa bude nachádzať hore na moste.

Toto riešenie je však veľmi neštandardné a klasické produkty nerátajú s podobným využitím, preto sme využili naše skúsenosti s navrhovaním špeciálnych riešení a skombinovali vybrané produkty tak, aby sme dosiahli želaný cieľ. Zvolili sme dostatočne silnú hydraulickú ruku, ktorá unesie kôš s pracovníkmi. Postačoval model F260 zo strednej triedy hydraulických žeriavov. Aby sme dosiahli viacnásobné zalomenie, ako je u bežnej ruky možné, predĺžili sme ju o  prídavné hydraulické rameno JIB, na konci ktorého je potom zavesený spomínaný pracovný kôš

Celé toto riešenie prinieslo nielen schopnosť dostať sa na inak zle alebo nebezpečne prístupné miesta, ale najmä obrovskú úsporu v čase potrebnom na vykonanie údržbových prác. 

Zákazník teda vďaka technológii výrazne zefektnívnil svoje podnikanie a zároveň zvýšil bezpečnosť svojich zamestnancov. Vďaka prídavnému hydraulickému ramenu je pri manévroch aj s maximálnym bremenom zaručená bezpečnosť práce.

Prídavné hydraulické rameno JIB sme spracovali v tomto článku.

Hydraulická ruka s montážnou plošinou, prispôsobená každej situácii
Nákladné autá s hydraulickou rukou majú všestranné využitie v rôznych odvetviach priemyslu
Výhodou autožeriava je jeho rýchly presun a jednoduchá manipulácia
Nákladné auto s hydraulickou rukou, autožeriav využitý v stavebníctve