Technológie

 

FSC - Fassi Stability Control

Fassi systém, ktorým priebežne monitoruje a zabezpečuje ideálne pracovné podmienky pre pracovnú ruku v súlade so stabilitou vozidla na základe pozície predĺženia bočných podpier. Systém je dostupný v troch verziách: L (low), M (medium) a S (super), ktoré sa líšia rozdielnym dizajnom a funkcionalitami na zabezpečenie možných konfigurácií jednotlivých modelov hydraulických rúk.

 

 

Elektronický obmedzovač zdvihového momentu FX500

Jednou zo silných stránok technológií FASSI je aplikácia elektronických bezpečnostných riadiacich systémov vlastnej rady žeriavov, rovnako ako nepretržitý výskum a vývoj v tejto oblasti. Nový systém, okrem toho, že nezávisle riadi bezpečnostné prvky inštalované na žeriavoch (štandardná verzia), tiež vzájomne pôsobí na riadenie výkonu a funkčného a ovládacieho systému v prípade, keď je žeriav vybavený RCS alebo RCH rádiovým ovládaním za použitia zariadení ako: ADC (automatické riadenie dynamických pohybov), riadené zdieľanie prietoku a XP.

 

 

XP zariadenie

XP zariadenie vyvinuté v oddelení výskumu a vývoja vo Fassi umožňuje extra výkon žeriavu pre využitie v najzložitejších a najproblematickejších pracovných situáciách, ktoré vznikajú v dôsledku veľkosti záťaže, najmä pri dynamických zaťaženiach.

 

 
 

Užívateľský panel s grafickým displejom

 

GV - grafický zobrazovací panel (graphic visualizer) je inovovaný užívateľský panel, ktorý sprostredkúva všetky informácie o práci žeriavu jasným spôsobom pomocou grafického displeja. Je to perfektný prostredník medzi operátorom a žeriavom, pretože na veľkom displeji sa zobrazuje všetko nutné pre sledovanie funkcií hydraulického žeriavu a inovovaný „RX“ otočný spínač (podobný ovládaciemu zariadeniu používanému v navigačných systémoch áut) zjednodušuje proces navigácie v menu pre funkčné testy komponentov a pre výber a aktiváciu jednotlivých zariadení na grafickom paneli.

 
 
 

Systém stráženia výšky žeriavu

Z pohľadu bezpečnosti prevádzky v podmienkach prepravy automobilu so žeriavom je potrebné zvážiť potenciálne nebezpečenstvo súvisiace s celkovou maximálnou výškou. Cestná vyhláška nariaďuje maximálnu výšku automobilu 4 m, čo je potrebné zvážiť pri montáži žeriavu a za čo je zodpovedná organizácia, ktorá dodáva a montuje žeriav na automobil.

 

 

Diaľkové ovládanie V7RRC

Nová generácia digitálneho diaľkového ovládania, exkluzívne kompatibilná s produktami Fassi, so šiorkým grafickým displlejom na diaľkové ovládanie funkcií hydraulických rúk a prípadne vozidla a podpier. Nové grafické rozhranie Fassi diaľkového ovládania V7 je ukážkou zlepšovania efektivity komunikácie medzi hydraulickou rukou a jej operátorom a umožňuje operátorovi detekovať a porozumieť udalostiam, ktoré optimalizujú ich spoločnú prácu.

 

 

ADC - Automatic Dynamic Control

Riadiaci systém vyvinutý spoločnosťou Fassi na automatické riadenie dynamiky všetkých funkcií hydhraulických rúk za účelom maximalizácie rýchlosti pohybu v závislosti na prepravovanom náklade, umožňuje iba kontrolovaný pohyb a minimalizovanie štruktúrálnych napätí ako na hydraulickej ruke, tak na ráme a základni na vozidle.

 

 

OTC - Oil Temperature Control

Elektronicky riadené zariadenie na kontrolu teploty oleja, vďaka analogickému teplotnému senzoru umiestnenému vo vnútri olejového chladiča, je schopné zabezpečovať optimálnu teplotu hydraulického systému dokonca aj v najnáročnejších pracovných podmienkach. Na užívateľskom kontrolnom paneli a na displeji diaľkového ovládania zobrazuje hodnotu teploty.

 

 

CPM - Crane Position Monitoring

Bezpečnostný systém detekuje, či bočné podpery sú plne vysunuté a je vhodné pre manuálne, ako aj hydraulické rozšíriteľné podpery. V spojení so systémom na konotrlu výšky hydraulickej ruky (v prepravnej pozícii) je osadené vizuálnym a zvukovým alarmom, ktorý sa dá nainštalovať na palubovú dosku vozidla, na ktorom je hydraulická ruka osadená.

 

 

JDP - Jib Dual Power

Fassi systém, ktorý umožňuje zdvojnásobiť zdvíhaciu kapacitu hydraulického jibu v závislosti od hydraulického dosahu ruky vo vertikálnej polohe, riadený vonkajším rozšírením ramena, zabezpečuje neporovnateľný výkon hydraulického jibu.

 

 

FS - Flow Sharing

Systém rovnomerne a v jednom čase distribuuje olej z čerpadla do všetkých hybných častí. Umožňuje vykonať viac funkcií v jednom čase pomocou distribúcie odstupného olejového toku proporčne do požadovaných funkcií a pri požadovanej rýchlosti garantuje perfektne multifunkčnú schopnosť hydraulického rozvádzača.

 

 

XF - Extra Fast

Umožňuje plynulý, precízny a jemný pohyb s menšou mieru ohrievania oleja a vyššou rýchlosťou pri práci. Tento systém Fassi to umožňuje vďaka osobitnému riadeniu ventilov v spolupráci s multifunkčným rozvádzačom oleja.

 

 

SMART APP - Fassi Smart App

Rozhranie medzi operátorom a elektronikou hydraulickej ruky prostredníctvom aplikácie vášho smartfónu umožňuje: aktivovať diaľkovo diagnostiku a komunikáciu s najbližším servisným strediskom Fassi; nastaviť odozvu rádiového riadenia; riadiť využitie hydraulickej ruky; monitorovať pracovné dáta a stiahnuť si štatistiky; získať jednoduchý a príručný prístup ku všetkým informáciám, ktoré umožňujú optimalizovať údržbu.

 

 

IOC - Fassi Internet of Cranes®

S patentovanou technológiou Fassi Internet of Cranes® - IoC, sú všetky hydraulické ruky spojené do jedného systému online. Ten umožňuje operátorom spoľahnúť sa na nepretržitú aktívnu servisnú asistenciu, a tak optimalizovať náklady na čas údržby. Tento systém riadi všetky informácie súvisiace s funkciami hydraulickej ruky, aby umožnil operátorovi (a podpornému centru) využiť výhody stroja s aktívnou inteligentnou logikou počas výkonu práce.

 

 

Automatic Crane Folding - ACF

Hlavnou výhodou AFC systému je ľahké nastavenie stroja, ovládanie otváracích a zatváracích procedúr, samostatný povel, ktorý aktivuje inteligentnú kontrolu automatickej sekcie pohybov. Tento systém môže byť použitý na väčšine modelov hydraulických rúk Fassi.

 

 

 

Technológie žeriavov Fassi vždy ťažili zo svojho vlastného vývoja a vďaka množstvu patentov na zlepšenie výkonu či ovládania moderných hydraulických žeriavov sú lídrom na trhu. Prinášame vám prehľad niekoľkých významných technológií, ktoré autožeriavy Fassi využívajú. A vo videu sa môžete pokochať možnosťami, ktoré značka Fassi svojim zákazníkom môže priniesť.