Digitálny rozvádzač FASSI D900

Digitálny rozvádzač FASSI D900

S novým rozvádzačom D900 začína Fassi novú éru aplikácie plne multifunkčného digitálneho rozvádzača pre hydraulické nakladacie žeriavy. Elektronika s jej výnimočným potenciálom je významná pre nové technológie a inovácie v hydraulike.

 

D900 je syntézou najmodernejšej technológie aplikovanej do hydraulického systému

 
Tento digitálny rozvádzač s veľmi citlivým LS (load sensing - snímanie nakladania) je plne proporčný a multifunkčný. Je dostupný tiež na využitie s hydraulickými čerpadlami s premenlivým prietokom a v štandardnej konfigurácii je vybavený:
 • tlakovým redukčným ventilom na vstupe pre napájanie elektrohydraulických modulov
 • hlavným poistným ventilom na vstupe
 • LS výstupom pre spojenie a riadenie núdzového spätného systému (bezpečnostné elektromagnetické ventily) na vstupe do rozvádzača a LS výstupy na jednotlivých sekciách
 • tlakový kompenzátor na vstupe a na každej sekcii rozvádzača
 • poistné ventily (LS) na A,B portoch každej sekcie rozvádzača k nastaveniu pracovného tlaku príslušnej funkcie
 • stupátka na sekciách rozvádzača kalibrované vo vzťahu k charakteru funkcií (dimenzia olejového vedenia, otvorený alebo zavretý stred, olejový prietok alebo riadenie tlaku, atď.)

 

Rozvádzač D900 sa zásadne odlišuje od tradičných rozvádzačov konkurenčných výrobcov nasledujúcou charakteristikou:
 • vysoký výkon digitálnych elektrohydraulických modulov spojených s hlavnou elektronickou riadiacou jednotkou prostredníctvom systému digitálneho prenosu dát - can bus
 • elektronické zdieľanie prietoku (flow-sharing) alebo antisaturačný systém vykonávajúci elektronické riadenie olejového prietoku jednotlivými sekciami. 
 
Informácie o žeriavoch FASSI nájdete aj v našich produktoch.
 

Výhody pre operátora:

 • systém zdieľania prietokov je jediný, ktorý dovoľuje, aby multifunkčný rozvádzač dosiahol maximálny výkon
 • Fassi systém vo svojej jedinečnosti využíva určenú elektroniku k tomu, aby naplno využil multifunkčné možnosti
 • tento systém je aktivovaný aj pri redukovanej pracovnej rýchlosti, vybranej prostredníctvom riadiacich ovládačov alebo ikon
 • všetky funkcie sú perfektne ovládateľné, proporcionálne a citlivé, pretože elektronické riadenia ešte zvyšujú vynikajúci hydraulický výkon rozvádzača
 • výsledkom je významná úspora času, pretože multifunkčný charakter rozvádzača je naplno využitý
Digitálny rozvádzač pre hydraulické ruky FASSI D900

Kontaktný formulár

(viac informácií )