Užívateľský panel s grafickým displejom

GV - grafický zobrazovací panel (graphic visualizer) je inovovaný užívateľský panel, ktorý sprostredkováva všetky informácie o práci žeriavu jasným spôsobom pomocou grafického displeja. Je to perfektný prostredník medzi operátorom a žeriavom, pretože na veľkom displeji sa zobrazuje všetko nutné na sledovanie funkcií hydraulického žeriavu a inovovaný „RX“ otočný spínač (podobný ovládaciemu zariadeniu používanému v navigačných systémoch áut) zjednodušuje proces navigácie v menu pre funkčné testy komponentov a pre výber a aktiváciu jednotlivých zariadení na grafickom paneli.

 

Grafický zobrazovací panel

 

Panel obsahuje:

 • LED indikátor, ktorý ukazuje percento zaťaženia
 • grafický displej
 • „RX“ otočný spínač, pomocou ktorého otáčania vyberáte ikony z menu
 • tlačidlo INDEX
 • tlačidlo aktivácie akustického signálu
 • tlačidlo pre vylúčenie obmedzovača zdvihového momentu alebo pre reset alarmu (chybového hlásenia)
 • bezpečnostné tlačidlo STOP

Tento grafický zobrazovací panel zjednodušuje proces navigácie v stavebných žeriavoch FASSI
 

Popis k fotografii:

1. Trojfarebný LED indikátor (zelená, žltá a červená) ukazuje percento zaťaženia. Zelená časť indikuje zaťaženie od 0 do 90%, žltá indikuje zaťaženie od 90 do 100% a červená časť indikuje zaťaženie väčšie ako 100% (aktivácia obmedzovača zdvihového momentu).

2. Grafický displej ukazuje hodnoty tlaku na jednotlivých ramenách zdvihu, percento využitia kapacity navijaku, tlak v rozvádzači, pracovný uhol medzi ramenami (všetky tieto údaje sa objavujú aj v grafickej podobe), teplota hydraulického oleja v chladiči, aktívne chybové hlásenia a ikony pre výber z menu alebo aktivácia jednotlivých  zariadení.

3. Núdzové tlačidlo STOP.

4. Tlačidlo INDEX pre programovanie alebo pre výber z menu.

5. Tlačidlo pre aktiváciu akustického výstražného signálu.

6. Tlačidlo pre vylúčenie aktivácie obmedzovača zdvihového momentu alebo pre reset alarmu.

7. Otočný spínač „RX“. Týmto spínačom sa uskutočňuje pohyb medzi jednotlivými ikonami v menu. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa užívateľ pohybuje medzi ikonami zľava doprava a otáčaním v smere hodinových ručičiek sa medzi ikonami pohybuje sprava doľava. Stlačením spínača sa potvrdia zvolené ikony.

8. Červené LED svetlo bliká, keď indikuje „varovanie“ a trvalo svieti, keď indikuje „alarm“.

Poznámka: Pre aktiváciu užívateľského panelu je nutné súčasne stlačiť tlačidlá 4 a 6.

 

Výhody operátora:

 • Komplexné informácie o práci žeriavu v jasnej a čitateľnej forme na veľkom grafickom displeji.
 • Panel má len veľmi malý počet tlačidiel pre výber, pretože funkcie sú vyberané intuitívne pomocou ikon, ktoré sa aktivujú použitím otočného spínača „RX“.
 • Ikony sú špecificky vytvorené pre okamžité rozpoznanie a asociáciu k príslušným funkciám.
 • Na displeji sa zobrazuje indikátor práve aktivovaného zariadenia (napr. XP zariadenia, alebo percenta redukovanej rýchlosti HNK, atď.)

Kontaktný formulár

(viac informácií )