Systém "stráženia výšky žeriavu"

Z pohľadu bezpečnosti prevádzky v podmienkach prepravy automobilu so žeriavom je potrebné zvážiť potenciálne nebezpečenstvo súvisiace s celkovou maximálnou výškou.

Cestná vyhláška nariaďuje maximálnu výšku automobilu 4 m, čo je potrebné zvážiť pri montáži žeriavu, a za čo je zodpovedná organizácia, ktorá dodáva a montuje žeriav na automobil.

Nariadenie výrobcov žeriavov uvedené v návode na obsluhu a údržbu žeriavu vo vzťahu k automobilu so žeriavom v prevádzke stanovujú, že žeriav musí byť prepravovaný v zloženom stave. Existujú však rozličné dôvody, prečo žeriav musí byť prepravovaný v horizontálnej polohe alebo s rozloženými ramenami v nadstavbe, a pre tieto prípady je potrebné ho vybaviť zariadením, ktoré informuje operátora o tomto stave skôr, ako začne jazdu. 

Z praktického hľadiska Fassi pre tieto prípady odporúča vybavenie s automatickým systémom varovania prekročenej výšky žeriavu. Toto zariadenie by malo byť aplikované u všetkých žeriavov s prídavnými funkciami pre hydraulické príslušenstvo (drapáky a pod.) predurčené k permanentnému pripojeniu na konci výložníka žeriavu, kde sa predpokladá, že takto vybavený žeriav bude prepravovaný s rozloženými ramenami v nadstavbe. Je tiež vhodné ponúknuť tento systém už v momente posudzovania obchodného prípadu so zákazníkom, keď vyjde najavo, že by z akýchkoľvek dôvodov mohol byť automobil prevádzkovaný so žeriavom v rozloženom stave v nadstavbe.

Štandardne sú týmto systémom vybavené žeriavy s označením XS a AS, ktoré sú určené prevažne pre drapákovú prevádzku. Ostatné žeriavy Fassi môžu byť týmto systémom vybevené na želanie za príplatok.

Systém varovania je automaticky spúšťaný v momente, keď sa výška žeriavu dostane cez nastavený limit. Skladá sa z koncového spínača pripevneného k držiaku s kruhovým kovovým výsekom na hlavnom ramene žeriava určujúci požadovanú výšku. Vyradenie koncového spínača z činnosti (keď sa dostane mimo kruhový výsek) aktivuje bzučiak alebo vizuálny indikátor umiestnený vo vnútri alebo mimo kabíny vozidla (za inštaláciu zodpovedá montážna firma).

Systém stráženia výšky žeriavu

Informácie o žeriavoch FASSI nájdete aj v našich produktoch.

 

Popis:

1.  Koncový bezdotykový spínač

2. Držiak pripevnený k čapu hlavného ramena s kruhovým výsekom, ktorý slúži na nastavenie spúšťania koncového spínača v súlade s maximálnou dovolenku výškou žeriavu na automobile v jazdnom stave.

 

 

Výhody pre operátora:

  • Prítomnosť tohto bezpečnostného zariadenia umožňuje zistiť, či je žeriav v transportnej polohe v súlade so stanovenou výškou tak, aby bolo vylúčené potenciálne nebezpečenstvo.
  • Ak je žeriav mimo stanovený výškový limit, operátor je upozornený svetelným alebo zvukovým signálom.
  • Na prianie zákazníka je montážna organizácia schopná vyššie popísané zariadenie kombinovať s ďalším zariadením znemožňujúcim pohyb automobilu, ak je prekročená stanovená výška v transportnom stave. 

Kontaktný formulár

(viac informácií )