Zabezpečenie ovládania z plošiny

Pri hydraulických žeriavoch FASSI od modelov F65A do F235AXP pri sérii XS je možné vybrať si ako príplatkovú výbavu ovládanie z plošiny. Plošina je inštalovaná v mieste, kde je normálne umiestnená olejová nádrž (pre tieto prípady je nádrž dodávaná samostatne pre umiestnenie na stranu vozidla).

Aplikácia plošiny uspokojí potreby zákazníkov, ktorí požadujú lepší prehľad pri práci so žeriavom v nadstavbe (valník, sklápač, kontajner). Vo všeobecnosti sa žeriavy vybavené touto plošinou používajú vo výbave s hydraulickým príslušenstvom na manipuláciu so sypkým materiálom alebo odpadovými surovinami.

Ovládacia plošinaOvládacia plošina (na obrázku) je vybavená nasledujúcimi komponentmi:
 

A - ochranná klietka 
B - automaticky uzatvárateľná bočná vstupná zábrana
C - pevné tiahla
D - symboly ovládania na ovládacom panele
E - základný zobrazovací panel s bezpečnostným spot tlačidlom
F - ochranné bočné plechy
G - protišmykľavá podlaha
H - ochranné bočné zábrany

 

Vo FASSI, kde vždy venujú pozornosť problémom s bezpečnosťou, vyhodnotili možné riziká pri práci z ovládacej plošiny a rozhodli sa vybaviť ju úplne automatickým zariadením detekujúcim prítomnosť operátora v plošine a zamedzeniu otáčania žeriavu v zóne umiestnenia plošiny, aby zamedzili riziku zranenia operátora.

 

 

Prevádzka bezpečnostného zariadenia

Elektronicky riadiaci systém

V hornej časti ovládacieho miesta pod pákami je umiestnená fotobunka (I) registrujúca prítomnosť operátora stojaceho oproti ovládaciemu panelu.

Aktiváciou fotobunky elektronicky riadiaci systém postupne riadi bezdotykový spínač (L - označený IP4) umiestnený na základni žeriavu.

Keď sa pri otáčaní dostane kovový pás (M) mimo bezdotykového spínača, odošle tento spínač signál do elektronicky riadiacej jednotky, ktorá zastaví otáčanie žeriavu v smere aktivácie spínača, zároveň je umožnené aj otáčanie v opačnom smere.

Bezdotykový spínač

Správna funkcia fotobunky je indikovaná blikaním LED na užívateľskom panele, správna funkcia bezdotykového spínača je indikovaná rozsvietením LED priamo na spínači.

Ak bezdotykový spínač prestane fungovať, objaví sa na užívateľskom panele chybový kód a žeriav sa zastaví.

 

 

Výhody pre operátora:

  • istota, že prídavný ovládací panel na plošine zodpovedá norme EN 12999
     
  • istota, že prostredníctvom automatického systému dôjde k zastaveniu otáčania žeriavu pri práci na plošine
     
  • obmedzenie otáčania žeriavu je nečinné v prípade, keď je žeriav ovládaný z iného miesta ako z plošiny, čo umožňuje plné využitie žeriavu
     
  • možnosť preveriť spoľahlivosť systému pred začatím práce, čo umožňuje vykonávať prácu s najväčšou možnou bezpečnosťou a pokojnou mysľou

Kontaktný formulár

(viac informácií )