Periférne senzory

Obsluha elektroniky, bezpečnosť a softvérové ovládanie funkcií žeriavu, účelné ovládanie programov pre rôzne modely hydraulických žeriavov a ich inštalácia vyžaduje prítomnosť periférnych senzorov, ktoré prenášajú signály (vstupy) a informácie do elektronickej riadiacej jednotky žeriavu. Na základe takto prijatých signálov, elektronická riadiaca jednotka vypracuje výstupy tak, aby bola operatívne zvládnutá daná situácia.

V elektronickom systéme sú inštalované nasledujúce periférne senzory:

  • Tlakové čidlá – umiestnené pod piestom zdvíhacích hydraulických valcov
  • Snímače uhla – umiestnené na sklopnom ramene na fly-jibu
  • Koncové snímače – umiestnené na základni pre zaistenie obmedzenia otáčania žeriavu


Tlakové čidlá

Snímače čítajúce pracovný tlak vnútri hydraulického zdvíhacieho valca

Tlakové čidlá sú snímače, ktoré čítajú pracovný tlak vnútri hydraulického zdvíhacieho valca (hlavného, sklopného ramena a fly-jibu) vyvolaný nákladom, aby v prípade preťaženia došlo k aktivácii obmedzovača zdvihového momentu. Prenášajú analógový signál (bit) do elektronickej riadiacej jednotky, ktorá potom premení signál na digitálny, aby na displeji ovládacieho panelu alebo panelu rádiového ovládania mohla byť zobrazená hodnota aktuálneho pracovného tlaku alebo stavu zaťaženia v percentách. U Fassi žeriavov je štandardom monitorovanie pracovného tlaku vyvolaného nákladom, aby došlo k aktivácii obmedzovača zdvihového momentu na všetkých zdvíhacích valcoch, čo znamená jedinú záruku bezpečného nakladania.     

 

 

 

 

Tlakové čidlá

Správna funkcia týchto senzorov môže byť kontrolovaná pomocou overovacieho menu programu a zobrazená na displeji užívateľského panelu alebo paneli rádiového ovládania. Porucha je zobrazená na displeji formou chybových kódov – alarmov (ku každému valcu je priradené tlakové čidlo, ktoré má svoj chybový kód, aby mohol byť problém presne identifikovaný). Odčítanie tlaku je extrémne presné (na desatiny baru) a bez hysterézie (vlastnosti hydraulických ventilov). To umožňuje obnoviť funkcie hydraulického žeriava po aktivácii obmedzovača zdvihového momentu (zablokovaný žeriav) s minimálnym poklesom indukovaného tlaku. To znamená, že ak sa rozhodnete obnoviť funkcie zablokovaného žeriavu, napríklad zasunutím výložníkov, aby ste žeriav odblokovali.

 

 

 

Snímač uhlov

Snímač uhlov

Snímač uhlov inštalovaný na sklopnom ramene žeriavu alebo na fly-jibe vybavenom systémom Prolink vyhodnocuje uhol medzi ramenami, na ktorých je inštalovaný, aby učinil zdvihový moment „inteligentným“. Keďže rozpozná polohu ramien a následne i nákladu, dá obmedzovač zdvihového momentu v prípade preťaženia pokyn k manévrom redukujúcim preťaženie a zastaví tie, ktoré by mohli preťaženie zvyšovať. Prostredníctvom informácie od snímača uhlov do elektronickej jednotky je možné ovládať bezpečné koncové vertikálne polohy s aktivovanou funkciou Prolink. V prípade poruchy je na displeji zobrazený chybový kód.

 

 

 

 

Koncové spínače

Koncové spínače

Koncové spínače overujú polohu žeriava vo vzťahu k rozsahu jeho otáčania. Je možné ovládať obmedzenie otáčania žeriavu alebo redukovať zdvihový moment v nestabilnej zóne obmedzovača otáčania pracujúceho v dvoch zónach v prípade, že sú koncové spínače v kombinácii s kovovým kruhovým výsekom umiestneným v spodnej časti stĺpu žeriava. Dĺžka kruhového výseku určuje dovolený pracovný rozsah v stupňoch vo vzťahu k overenej stabilite v danej zóne. Rozsah otáčania ovplyvňujú tri spínače - dva postranné monitorujú smer otáčania a prostredný aktivuje zablokovanie otáčania v nastavenej nestabilnej zóne. V prípade poruchy tohto zariadenia je na displeji zobrazený chybový kód.

 


 

 

Výhody pre operátora:

Presné, spoľahlivé a bezpečné senzory, najlepšie z dostupných na trhu. Zaisťujú bezpečnosť žeriavu. 

Akákoľvek možná porucha je zobrazená chybovými kódmi presne identifikujúcimi problém, aby bolo jeho riešenie uľahčené.
 

Kontaktný formulár

(viac informácií )