Únavové skúšky

Únavové skúšky

Už dlho sa na trhu pozerá na Fassi žeriavy ako na veľmi robustné, s konštrukčnými prvkami s veľmi vysokou kvalitou. Táto veľmi dobre známa charakteristika neprišla odnikiaľ; v skutočnosti už v roku 1980 sa FASSI sami zorganizovali tak, aby mohli uskutočňovať únavové skúšky na prototypoch nových modelov hydraulických žeriavov predtým, ako sú dané do výroby a predaja, a jedna určitá časť z firemných tovární bola poskytnutá na tento účel. Vďaka rokom, počas ktorých sa priebežne získavali skúsenosti, a softwarovým aplikáciám používaných v priebehu konštrukcie (štrukturálna analýza používajúca metódu konečných prvkov) sa únavové skúšky stali skúškami s predvídateľnými výsledkami, pretože prototypy vystavené 200 000 skúšobným cyklom neukázali žiadnu mimoriadnu štrukturálnu slabosť. Napriek tejto vysokej štrukturálnej spoľahlivosti je procedúra opakovaná s každým novým modelom, pretože únavové skúšky predstavujú potvrdenie konštrukcie projektu a zvlášť konštrukčnú pevnosť žeriavu.

 

Účel únavových skúšok je ohodnotiť žeriav na prácu, zabrániť konštrukčnému nastavovaniu žeriavu konečným zákazníkom pri použití overovacej série žeriavov. Skúšky sú vykonávané pri vysokom počte rôznych pohybov žeriavov, aby sa simulovali všetky možné pracovné podmienky s “oprístrojovaným” prototypom žeriavu upevneným v pevnej pozícii na špeciálnej skúšobnej stolici v priebežných cykloch.

riadiaca jednotka hydraulického agregátu


V priebehu skúšky je zdvihový moment žeriavu udržiavaný na maximálnej hodnote. Riadiaca jednotka hydraulického agregátu ovládaná procesorom ovláda žeriav podľa nastavených parametrov, počíta cykly a kontroluje všeobecné stavy žeriavu založené na skúsenostiach získaných počas takmer 30 rokov vykonávania týchto testov. Integrita konštrukcie žeriavu je rovnako monitorovaná v pravidelných intervaloch za použitia nedeštruktívnych vizuálnych kontrol za pomoci takých technológií, ako sú penetračné kvapaliny, magnaflux, ultrazvuk a tenzometria, aby sa skontrolovalo, či sa počas skúšky nevytvárajú nejaké praskliny, a aby sa prípadne podnikli zodpovedajúce opatrenia. Na konci skúšky prototypu je tento kompletne rozmontovaný a každý individuálny prvok analyzovaný a vyhodnotený samostatne.

 

Avšak Fassi nevykonáva únavové skúšky len na prototypoch, každý nový projekt je zapojený do tohto procesu predtým, ako je schválená výroba.

hydraulické rameno sa zaťažuje rovnako ako samotný žeriav

Napríklad tretie hydraulické rameno je podrobené rovnakým únavovým skúškam ako samotný žeriav.

riadiaca jednotkaAle takéto aplikácie, ako je pohon otočných opier, ktoré tvoria časť príslušenstva žeriavu, sú obvykle podrobené únavovým skúškam na všetkých prvkoch, a to ako z hľadiska pevnosti, tak aj hydraulického tesnenia.

Nič nie je ponechané náhode, nielen pokiaľ sa to týka štandardných žeriavových komponentov, ale aj celého príslušenstva, ktorým žeriavy môžu byť vybavené.   

Únavové skúšky sú vykonávané na všetkých prvkoch, hydraulických i elektrických, ktoré môžu byť ovplyvnené pracovnými cyklami žeriavu (napríklad digitálne rozvádzače, smerovacie ventily, mikrospínače, tlakové snímače a pod.) a všetky nové prvky predtým, ako sú pridané do výroby.

Je len veľmi málo výrobcov žeriavov, ktorí vykonávajú únavové skúšky pred uvedením žeriavu na trh, ale Fassi môžu byť považované za jedinečné v tom, že v priebehu času poskladali metódu, ktorá umiestňuje únavové testy ako konečný akt konštrukčného procesu a používa ich na všetky prvky.

A napriek konštruktérskej presnosti a spoľahlivosti garantované zavedeným aplikačným softwarom (CATIA), kinematickou analýzou (KINEMAT) a pevnostnou analýzou za použitia metódy konečných prvkov (FEM), Fassi bude pokračovať v overovaní konštrukcie za použitia únavových skúšok na prototypoch. Toto bude vždy požadovaný krok pre každý nový model, prvok alebo myšlienku, aby Fassi zaistili svoj sľub: žeriavy bez kompromisov.

Toto predstavuje významnú pridanú hodnotu výrobku.

Výhody pre užívateľov:

  • Záruka, že zakúpená hydraulická ruka prešla všetkými skúškami potrebnými pre zaručenie maximálnej spoľahlivosti.
  • Zákazník nepotrebuje vykonávať žiadne “experimenty”, ale v jeho vlastníctve je stroj, ktorý bol projektovaný, skonštruovaný a postavený celkovo na úrovni jednotlivých prvkov, aby pracoval s maximálnym zaťažením po dobu minimálne 200 000 cyklov bez akéhokoľvek predčasného prejavu únavy.

Kontaktný formulár

(viac informácií )