Fassi - záverečné testy

FASSI výrobné operácie nadväzujú na 'organizované' logické procesy, v ktorých nie je nič ponechané na náhodu, a ktoré majú jasne definované postupy vo všetkých výrobných fázach každého komponentu alebo zostavy, ktoré podliehajú kontrole na konci každej obrábacej operácie so zodpovednosťou úseku
kontroly a kvality.

Ale 'čerešničkou na torte' v prípade vyššie spomínaných operácií, ktoré garantujú kvalitu finálneho produktu, je záverečný test žeriavu pred expedíciou zo skladu niektorého z FASSI dealerov. Počas finálneho testu je vyhotovená starostlivá kontrola (zoznam jednotlivých fáz je uvedený nižšie), čo pre
dealera znamená, že žeriav je po montáži okamžite schopný práce, s tým že test funkčnosti po montáži je obmedzený iba na preverenie prevádzkového tlaku a rýchlosti pohybov indikujúcich vhodnosť použitého čerpadla a P.T.O. Funkčné testy sú vykonávané tiež kvôli odlišnému spôsobu pohonu počas testu (použitie elektromotora s konštantným výkonom) a reálnymi pracovnými podmienkami žeriavu inštalovaného na automobile (spaľovací motor).

Pre FASSI je záverečný test niečo, čo sa neberie na ľahkú váhu, ako u niektorých konkurenčných výrobcov, ktorí prenechajú časť testov na firme inštalujúcej žeriav na vozidlo, alebo ktorí testujú len určitú 'vzorku' produktov.

Výpočet kontrolných operácií vykonaných počas záverečného testu:

Záverečný test počas nahrávania programu FX800 na elektronickú kartu
 • Kontrola akosti vykonaných kompletačných prác, ako je dotiahnutie spojov hydraulických hadíc sa šrubovaním, kontrola spojov u všetkých hydraulických prvkov, a kontrola elektrického zapojenia.
 • Mazanie klzných plôch výsuvných dielov výložníka, premazanie všetkých tlakových mazníc.
 • Prinitujú výrobného štítku žeriavu.
 • Inštalácia príslušného softvéru.
 • Funkčný test diaľkového ovládania.
 • Mazanie klzných plôch horizontálneho vysúvanie podpier, funkčný test systému podpier, kalibrácia rozvádzača podpier.
 • Kalibrácia prevádzkového tlaku v rozvádzači a regulačných ventilov.
 • Kalibrácia tlaku a rýchlosti otáčania žeriavu - kontrola obmedzovačov rozsahu otáčania.
 • Kontrola pracovnej rýchlosti jednotlivých funkcií, v prípade nutnosti nastavenia bezpečnostných ventilov a kontrola správneho zobrazenia informácií poskytovaných snímačmi tlaku.
 • Kontrola možných porúch.
 • Kontrola správnosti funkcie elektronických zariadení.
 • Nastavenie uhlového snímača.
 • Nastavenie navijaku.
 • Kontrola aktivácie obmedzovača zdvihového momentu v prípade preťaženia žeriavu.
 • Nastavenie a kontrola funkčnosti XP zariadení.
  Kontrolná fáza so zaveseným bremenom, v tomto prípade navyše kalibrácia obmedzovača navijaku
 • Kontrola zapojenia fly-jibu a jeho nastavenie.
 • Kontrola funkčnosti chladiča oleja.
 • Kontrola výkonu žeriavu s bremenom podľa zdvihového diagramu.
 • Kontrola dynamických rázov.
 • Zaplombovanie ventilov.
 • Nalepenie výstražných samolepiek.
 • Kontrola rozloženia a zloženia žeriavu z a do transportnej polohy.
 • Stiahnutie a uloženie dát z elektronickej riadiacej karty urobených počas testovania.
 • Kontrola kompletnosti vybavenia žeriavu v súlade so zadanou objednávkou a príprava pre expedíciu (balenie).
 • Priloženie zložky s kompletnou dokumentáciou.
 • Odovzdanie výsledkov testu výrobnému riaditeľovi.


Výhody pre užívateľa:

 • Výroba žeriavu sa odohráva pod prísnou kontrolou, čo zaručuje celkovú kvalitu z hľadiska výkonu, funkčnosti a bezpečnosti.
   
 • Žeriavy sú dodávané k inštalácii už odskúšané, bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho nastavenia výkonu, firma inštalujúca žeriav iba skontroluje vhodnosť použitého čerpadla s PTO, eventuálne môže naprogramovať diaľkové ovládanie podľa individuálnych potrieb zákazníka.
   
 • Žeriavy sú dodávané s perfektne nastavenými a otestovaným bezpečnostnými zariadeniami, čo garantuje maximálnu bezpečnosť práce.
   
 • Zaplombované ventily garantujú, že žeriav bol nastavený a skompletizovaný priamo vo výrobe.

Kontaktný formulár

(viac informácií )