EXTE

EXTE

Tradícia ExTe začína v roku 1898, kedy bola spoločnosť založená a zaoberala sa predovšetkým klasickými poľnohospodárskymi produktami. Už v roku 1920 uviedla na trh prvý klanicový systém, ktorý riešil zvyšujúce sa vzdialenosti medzi ťažbou a spracovaním dreva a teda nákldov na dopravu tým, že umožnil naložiť na jedno nákladné auto viac dreva. S uvedením hydraulických nakladacích žeriavov sa znova zvýšili požiadavky na množstvo naloženého dreva, nakoľko bolo možné dvihnúť drevo do väčšej výšky, čo prinieslo predĺženie klaníc a teda nároky na ich materiálovú kvalitu. ExTe dokázalo splniť najvyššie nároky na kvalitu a bezpečnosť a do dnešného dňa prinášajú na trhu nie len samotný klanicový systém, ale aj množstvo doplnkov uľahčujúcich manipuláciu s ním. Inovujú podľa potrieb zákanzíkov.