FASSI aplikácia pre smartfóny

FASSI aplikácia pre smartfóny

Dnes môžete komunikovať so svojim žeriavom na jedno ťuknutie. Fassi je prvá spoločnosť v odvetví zvdíhacej techniky, ktoré kombinuje inteligentné použitie hydraulickej ruky spolu a smartfónu poslednej generácie.

 
Jedna z dôležitých línii talianskejs poločnosti je vývoj pokročilého systémy ovládania stroja človekom, ktorý je známy pod názvom 'Human Machine Interface (HMI)'.
 
Dôležitosť tohto systému spočíva v tom, že rastie potreba ovládať hydraulické zariadenie na diaľku, z kabíny, čo najjednoduchšie a najspoľahlivejšie. Systém HMI dokáže poskytovať čoraz viac informácií o zariadení a nákladu a to kladie nároky na obsluhu a jej schopnosti ich správne vyhodnotiť a reagovať. Ďalším dôvodom je fakt, že na zvýšenie presnosti a spoľahlivosti riadenia žeriavu je nutné získať ešte viac údajov, ako tomu bolo doteraz. Preto sa FASSI zameral na vývoj HMI, ktoré urobí hydraulickú ruku čo najviac ľahko a bezpečne ovladateľnú, maximalizuje efektivitu systému pre rýchle čítanie a interpretáciu získaných dát.
 
Na základe tohto princípu boli vyvinutá aj 'Fassi SmartApp', revolučný sustém, patentovaný na medzináronej úrovni, vďaka ktorému ruka komunikuje so samrtfónom poslednej generácie. Najzaujímavejšou funkciou tejto aplikácie je potom možnosť vzdialenej asistencie pri ovládaní hydraulického zariadenia prostredníctvom diagnostickej čiernej skrinky 'Black Box'.
 
Teda to nie je iba jednoduchá aplikácia pre smartfón, ale software využiteľný pre nasledovné operácie: nastavenie parametrov radiového ovládača, rýchla analýza a vyhodnotenie štatistiky zaťaženia hydraulickej ruky, možnosť využiť službu Fassi Geo Locator za účeol kontaktovania najbližšieho servisného centra Fassi a zobraziť grafy dôležitých parametrov namiesto tradičného ovládania rádiom.
 
FASSI je opäť raz v niečom prvý,
 
smartapp