ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Zjednodušme si spoluprácu, spoločne chráňme životné prostredie a zároveň šetrime náklady na poštovné.

Ako to funguje?

Stačí si stiahnuť, vypísať a zaslať súhlas s elektronickým zasielaním faktúr:
– emailom na ekonom@everlift.sk
– poštou na adresu:
EverLift Slovakia
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica